Ubezpieczenie samochodu pomaga Tobie i Twojej rodzinie zabezpieczyć się przed stratą finansową w razie wypadku lub innej

przyczyny. Pokrywa ono uszkodzenia mienia i ciała spowodowane wypadkiem, jak również uszkodzenia, za  które jesteś prawnie

odpowiedzialny.Może również pokryć koszty naprawy lub wymiany samochodu, jeśli został uszkodzony lub ukradziony.


Oferujemy różne produkty ubezpieczenia bazując na konkretnych potrzebach naszych klientów.

 

 -Ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych- ubezpieczenie obowiązkowe)

- Ubezpieczenie AC (autocasco od uszkodzeń - ubezpieczenie dobrowolne),

- Ubezpieczenie KR (od kradzieży - ubezpieczenie dobrowolne),

- Ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków dla kierowcy i pasażerów - ubezpieczenie dobrowolne),

- Ubezpieczenia ASS (assistance pomoc drogowa, techniczna pojazdów, itd. - ubezpieczenie dobrowolne),

- Ubezpieczenie Szyb (z tytułu umowy ubezpieczenia jest to organizowanie i pokrycie kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonej

  lub zniszczonej   szyby/szyb - ubezpieczenie dobrowolne).