Twój dom jest prawdopodobnie Twoim najcenniejszym mieniem. Potrzebujesz najlepszego ubezpieczenia w rozsądnej cenie.

Ubezpieczenie może pomóc Ci zachować spokój, kiedy wiesz,  że w jakimkolwiek przypadku jesteś objęty ubezpieczeniem.

Twój dom zostanie odbudowany, a Twoje rzeczy wymienione. 


Przedmiot ubezpieczenia:

-ubezpieczenie domów jednorodzinnych,

-ubezpieczenie mieszkań,

-ubezpieczenie domów w trakcie budowy,

-ubezpieczenie domków letniskowych,

-ubezpieczenia mienia ruchomego/wyposażenia (meble, sprzęt elektroniczny, itd.),

-ubezpieczenie stałych elementów (domu/mieszkania/domków letniskowych),

-ubezpieczenie oszklenia zewnętrznego i wewnętrznego (domu/mieszkania),

-ubezpieczenie budynku gospodarczego ( w tym garaż wolnostojący),

-ubezpieczenie ogrodzenia,

-ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (ubezpieczenie od szkód wyrządzonym osobom trzecim np. zalanie)


Zakres ubezpieczenia:

-od ognia i innych zdarzeń losowych,

-od kradzieży z włamaniem, dewastacją i rozbojem,

-od przepięć,

-od kosztów poszukiwania przyczyny szkody.