W życiu codziennym,  podczas wyjazdów, urlopów, rekreacji możesz być narażony na nieprzewidziane zdarzenia powodujące
 niesprawność  dłuższą  lub  krótszą,  wymagające leczenia.  Zabezpieczeniem na  wypadek takich zdarzeń są  ubezpieczenia
 osobowe, takie jak wymienione niżej:
 
 
-ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) indywidualne, grupowe

-ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) z rozszerzeniem o uprawianie dyscyplin sportowych

-ubezpieczenie turystyczne - koszt leczenia w kraju jak i za granicą indywidualne, grupowe