Posiadasz firmę ? Zadbaj o jej bezpieczeństwo poprzez ubezpieczenie. Propozycje dotyczące zakresu i przedmiotu ubezpieczenia firm są

zamieszczone poniżej:

Przedmiot ubezpieczenia:

-ubezpieczenie budynków,

-ubezpieczenie mienia ruchomego/wyposażenie (meble, sprzęt elektroniczny),

-ubezpieczenie oszklenia zewnętrznego i wewnętrznego,

-ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności,

-ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawody medyczne,

-ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika krajowego, międzynarodowego

-ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora,

-ubezpieczenie CARGO (mienie w transporcie krajowym i międzynarodowym)  


 Zakres ubezpieczenia:

-od ognia i innych zdarzeń losowych,

-od kradzieży z włamaniem, rabunkiem i dewastacją